Adressen

Bestuur Liemers Novum

IKC Het Veer valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum. LiemersNovum telt 23 basisscholen met in totaal ca. 4.800 leerlingen. De schoolgrootte varieert van 40 tot 550 leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar.

Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan eigen Wijsheid vanuit de kernwaarden veelkleurig, professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de afzonderlijke scholen. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de eigen levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een professioneel bestuursbureau.

SAMEN

WERKEN

EIGEN

WIJSHEID

veelkleurig

professioneel

nieuwsgierig

betekenisvol

‘We houden van diversiteit’

‘We ontwikkelen consistent beleid’

‘We kennen professionele nieuwsgierigheid’

‘We zijn van toegevoegde waarde’

De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur (CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en J.P.J. (Jos) Boonman.

Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met CvB en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.

Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenoverleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie.

Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals de klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum.

 

Via de website van LiemersNovum kunt u meer informatie vinden.

Het bestuursbureau is gevestigd op

Mercurion 10, 6903 PZ  ZEVENAAR. Tel: 0316-226514

website stichting

www.liemersnovum.nl

mail algemeen

info@liemersnovum.nl

mail RvT

rvt@liemersnovum.nl

mail CvB

cvb@liemersnovum.nl

mail GMR

gmr@liemersnovum.nl

vertrouwenspersoon

chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl