Team opvang

Het opvangteam van IKC Het Veer bestaat uit meerdere pedagogisch medewerkers. Deze full- en parttimers zijn het draaiende middelpunt van de opvang binnen ons IKC. Voor u als ouders zijn zij ook het eerste aanspreekpunt bij vragen, aan- en/of opmerkingen.

Opvangteam

De directeur en de IKC coördinator vormen samen het managementteam van de opvang. Het managementteam ondersteunt en begeleidt de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden en zet de kaders uit voor het beleid. De directeur is eindverantwoordelijk ten aanzien van het totale IKC en draagt zorg voor het personeelsbeleid, de kwaliteit van het onderwijs, de opvang, een veilig klimaat binnen de school en het beheer van het gebouw.

IKC coördinator

De IKC coördinator geeft sturing aan activiteiten in de verschillende groepen van de opvang en is mede verantwoordelijk voor de doorgaande lijn.

Pedagogisch medewerkers