Identiteit

IKC Het Veer is een school vanuit de christelijke gedachte. Wij willen ons onderwijs vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit.
Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende christelijke- en niet christelijke achtergronden. Dat maakt ons tot een bijzondere gemeenschap waarin we samen kunnen leven, leren en ontmoeten. Dit met respect voor elkaars meningen en achtergronden als basis.

We vinden het van groot belang dat ieder kind gewaardeerd wordt zoals hij is. Verschillen in uiterlijk, talenten, interesses en achtergronden maken ieder kind uniek en waardevol.

Het christelijke karakter van de school komt in de groep tot uiting door de Bijbelverhalen die er verteld worden en de liedjes die we zingen, het gebed en het vieren van de christelijke feesten. Waar mogelijk wordt u ook uitgenodigd om deze vieringen samen met de kinderen te vieren.

Wij werken aan een prettig leef- en werkklimaat binnen onze school. Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten omzien naar elkaar, zorgen voor de ander in woorden en daden en zich veilig en gewaardeerd voelen. Een school waar iedereen welkom is.