Engels

Op IKC Het Veer wordt vanaf groep 1 gestart met vroeg vreemde talen onderwijs Engels (vvtoE). Jonge kinderen hebben het vermogen om taal spelenderwijs te leren. Hun woordenschat groeit snel en ze kunnen, gemakkelijker dan op latere leeftijd, een goede uitspraak ontwikkelen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat een vroege start van het leren van een vreemde taal de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert. “Hoe eerder je begint met het leren van een vreemde  taal, hoe taliger je wordt”. In de onderbouw gebruiken we hiervoor de methode “Groove me” en voor de bovenbouw “Holmwoods”.

Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn we een gecertificeerde Earlybird-school. Dat wil zeggen dat er op school voldoende aanbod is van Engelstalige activiteiten en dat de leerkrachten goed en volledig Engels spreken tijdens de lessen. Daarnaast zijn wij bezig met internationalisering. Dit betekent dat we contact leggen met scholen uit het buitenland om een project uit te werken in het Engels. Kinderen communiceren dan met leeftijdgenoten uit het buitenland via e-mail, kaarten etc.