Integraal KindCentrum

IKC Het Veer is een integraal kindcentrum (IKC). Onderwijs en opvang onder één dak. Een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen ons IKC is er een vloeiende overgang tussen kinderopvang en onderwijs en wordt er met elkaar samengewerkt.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Hoe klein zij ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering.