Kanjertraining

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Deze lessen worden klassikaal ingezet.

De kinderen maken kennis met de vier gedragstypen (de zwarte, rode, gele en witte petten). Belangrijk hierbij is het volgende: De petten (en bijbehorende dierfiguren) geven aan welk gedrag iemand wel of niet laat zien. We zeggen dus nooit een leerling is een rode pet. Wel: "welk gedrag laat jij nu zien? Hoe doe jij op dit moment? Welke kleur pet heb je op zoals je doet? Hoe zou je dit met een witte pet kunnen doen?"
Kortom: De metaforen geven aanleiding om met het kind in gesprek te gaan. En geeft op die manier veel inzicht in eigen gedrag en het gedrag van de ander. Daarnaast zal er veel aandacht worden geschonken aan de afspraken die horen bij kanjertraining.

De afspraken zijn:
ik ben te vertrouwen;
ik help;
niemand speelt de baas;
niemand lacht uit;
niemand is zielig.

KanVAS

Bij ons op school gebruiken we KanVAS als volg- en adviessysteem voor het sociaal emotioneel functioneren van onze leerlingen. KanVAS is een onderdeel van de Kanjertraining. We brengen met KanVAS het emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. KanVAS geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt ons om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. Dat is immers wat wij willen!

KanVAS kan een belangrijke rol vervullen binnen de 1-zorgroute in het kader van passend onderwijs. KanVAS werkt systematisch en transparant. KanVAS biedt zicht op zowel de sterke kanten van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind als op de ondersteuningsbehoefte die er is, zodat er een goed hulpplan gemaakt kan worden.
Door op deze manier de leerlingzorg in te richten, dragen wij bij aan handelingsgericht werken. Bovendien wordt in KanVAS aangegeven wanneer externe hulp (diagnostiek en/of behandeling) nodig lijkt.

Groepsgeluk

Met GroepsGeluk - systemisch werken in de klas - maken we de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto's, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Wanneer we deze dynamiek zichtbaar maken, hebben we een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren. In lastige situaties kunnen we direct de balans herstellen. Zo blijft de groep gelukkig en in een gelukkige groep kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.