Veiligheid

Op IKC Het Veer staat het lichamelijk en geestelijk welbevinden hoog in het vaandel.
Naast een plek waarin het kind zich thuis voelt en met plezier verblijft (zie onderdeel SEO), is de fysiek veilige omgeving van groot belang.

BHV
Bijna de helft van de leerkrachten is gecertificeerd BHV-er. Jaarlijks volgens zij de herhalingscursus. Daarnaast is er minimaal één keer per jaar, in samenwerking met het BHV opleidingsinstituut een ontruimingsoefening. De gang van zaken rond deze oefening staat beschreven in het Ontruimingsplan, dat ter inzage ligt op school.

Ook controleert de brandweer jaarlijks de blusmiddelen en (brand)veiligheid in en om het schoolgebouw.