Onderwijs

Op IKC Het Veer zorgen wij voor een veilige plek waar ieder kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen en zichzelf kan/mag zijn.
We bieden een passend aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus van taal en rekenen. Ons aanbod sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Lees meer over:
identiteit - kanjertraining - coöperatief leren - engels - eigenaarschap
ict - gepersonaliseerd leren - flex groep - opleidingsschool