Visie en missie

Het onderwijs op IKC Het Veer kenmerkt zich door een sterk pedagogisch klimaat in combinatie met modern en gedifferentieerd onderwijs.

Wij willen kinderen voorbereiden op een toekomst in de maatschappij die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Dit vraagt naast kennis en wijsheid, creativiteit en flexibiliteit. Wij willen dit als IKC samen met ouders vormgeven.

Wij zijn een protestants-christelijke school waarbij we zorg voor elkaar en respect voor een ander als voorwaarde zien om veiligheid en geborgenheid te creëren voor onze kinderen. Hiervoor gebruiken we o.a de verhalen uit de Bijbel en vieren we die christelijke feesten.

Ieder kind is uniek en intelligentie kent vele uitingsvormen. We willen kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces waarbij zelfstandigheid gestimuleerd wordt. Kinderen leren van, door en met elkaar. Zij hebben een stem en een eigen verantwoordelijkheid binnen de school.

Wij geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Dat betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven en kunnen maken en daar trots op zijn. Ieder kind, krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen. Wij bieden kinderen een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving.
Kortom, Het Veer is een school waar KANJERS op weg zijn naar hun eigen toekomst!

De missie van onze school laat zich goed lezen in de naam van de school: IKC Het Veer. We bieden de kinderen een veilige overtocht op weg naar volwassenheid. Het is onze taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling zodat ze voorbereid worden op hun toekomst in onze samenleving.