Opleidingsschool

In bijna alle groepen begeleiden de leerkrachten stagiaires van de PABO en verschillende ROC’s, die een studie onderwijsassistent volgen. Zij ondersteunen de leerkracht in het dagelijkse werk in de klas en voeren opdrachten uit die vanuit de opleiding gegeven worden.

Opleidingsschool
Daarnaast is Het Veer opleidingsschool voor pabostudenten. Dat wil zeggen dat mentoren een opleiding krijgen om studenten te kunnen begeleiden en er een nauwere samenwerking is tussen pabo en opleidingsschool. In de rol van mentor begeleidt en traint de leerkracht de student in het zelfstandig geven van lessen. In de eerste twee jaren van de opleiding is dit één dag per week.

Werkplekstudent en LIO
Studenten uit het derde en vierde jaar van de pabo zijn voor langere perioden in de groep. De 3e jaars werkplekstudent geeft, naast de leerkracht, lessen en werkt aan een schoolontwikkelthema (wat mede ten bate komt aan de stageschool). De 4e jaars LIO (Leraar In Opleiding) neemt een half jaar lang gedurende drie dagen per week de groep van de leerkracht over, in de laatste fase op weg naar het functioneren als zelfstandig professional. De leerkracht is hierbij altijd de eindverantwoordelijke van de groep.