Coöperatief leren

Leerlingen leren met en van elkaar. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is, dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt.

Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden. Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, leren wij de kinderen vanaf het begin van hun schoolperiode met elkaar samen te werken. Hierdoor worden de sociale vaardigheden (in-)direct geoefend en verbeterd. Kinderen leren elkaar helpen, taken verdelen en naar elkaar te luisteren.

Onderzoek heeft aangetoond dat coöperatief leren leidt tot betere leerprestaties. De kinderen zijn taak- en doelgericht bezig en tonen grote betrokkenheid bij de les. Ze delen de verantwoordelijkheid om de leerstof goed te verwerken. Ook is er meer interactie over de leerstof en leerlingen krijgen meer oefen kansen, waardoor de resultaten verbeteren.