Oudervereniging

De OV van IKC Het Veer is een enthousiaste groep ouders, die helpt om de vele schoolse activiteiten goed te laten verlopen. Daarbij worden goede afspraken gemaakt, niet alleen onderling maar ook naar het team toe. Momenteel wordt de OV van IKC Het Veer gevormd door 12 ouders en 2 leerkrachten.

Oudergeleding

Bestuur
- Mirjam van Roekel (voorzitter)
- Yvette Stevens (penningmeester)
-  (secretaris)
-  (algemeen bestuurslid en vice voorzitter)
- Margot de Kat Angelino (algemeen bestuurslid)

Activiteitenteam OV IKC Het Veer
- Ellen van den Berg
- Geertruida van Rekum
- Mirjam Smits
- Nick Verwaaij
- Bernadette Wolters
- Sylvia Mousserin
- Gert-Jan Wijnhorst
- Odile Otten
- Volkan Kardesseven

Personeelsgeleding
- Harriet Niehof
- Marjanne Mellema

De oudervereniging is behulpzaam bij schoolactiviteiten waarbij aanvullende hulp noodzakelijk is om een en ander goed te laten verlopen. U kunt dan denken aan de Kerst- en de Paasviering, de sportmiddag, de informatieavond, Sinterklaas, de schoolfotograaf, avondvierdaagse enz. De OV heeft gemiddeld eenmaal per vier weken een vergadering om te bespreken waar extra hulp geboden moet worden. Daarnaast worden ook eigen activiteiten opgezet en georganiseerd, alles in overleg met het team (leerkrachten) en - indien nodig - met de Medezeggenschapsraad (MR).

Regelmatig vindt er een verloop van ouders in de OV plaats doordat kinderen na groep 8 de school verlaten. Aanvulling met ouders voor de OV blijft gewenst! Met name ouders uit de onderbouw en “nieuwe” ouders willen en kunnen misschien graag meehelpen en die nodigen wij dan ook van harte uit om bij leden van de oudervereniging informatie te vragen over eventuele deelname. Ook kunt u een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een idee te krijgen van wat er zoal gedaan wordt.

Ouderbijdrage
In overleg met de MR en de directeur IKC Het Veer is er besloten om de (vrijwillige) ouderbijdrage te combineren met de bijdrage voor de schoolreis. Deze bijdrage wordt volledig ten behoeve van uw kind besteed. Concreet hebben we het dan over:
· Schoolreis;
· Schaatsen;
· Aankleding van de school bij speciale feesten;
· Aanschaf van materialen voor de creatieve lessen;
· Cadeautjes voor Sinterklaas, Kerst en Pasen;
· Versnaperingen tijdens bijv. sportdag, schoolvoetbal, projectweek, avondvierdaagse en slotfeestdag.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de (hoogte van de) bijdrage, dan wel inzage wilt hebben in de begroting, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OV. Ook kunt u de directeur van de school hierover benaderen. De OV legt regelmatig financiële verantwoording af aan de MR.
De OV is ook per e-mail bereikbaar: or.hetveer@liemersnovum.nl