Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  wordt de ouders/verzorgers gevraagd om aan te geven of ze akkoord gaan met publicatie van werk gemaakt door hun kinderen en/of foto’s met daarop hun kinderen. Dit formulier is te vinden onder downloads.

Hierbij een aantal punten waarop wij letten bij het publiceren van leerlingwerk en/of informatie:

Bij publicatie van leerlingenwerk en/of foto’s worden geen achternamen vermeld.
Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten.
Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie.
Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de sitebeheerder deze informatie op verzoek verwijderen.
Publicatie van foto's en/of teksten voor andere doeleinden zijn niet toegestaan.