Gepersonaliseerd leren

Als school verstaan wij onder gepersonaliseerd leren het volgende: Het leerproces waarbij kinderen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen. Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk van de prestaties en voorkeuren van kinderen een programma voor herhaling, verdieping en/of verrijking aangeboden. De leerkracht ondersteunt het kind bij zijn leerproces. De zelfstandigheid, de betrokkenheid, de verantwoordelijkheid voor het leren van de kinderen wordt zo versterkt; het kind krijgt invloed op de manier waarop het de doelen eigen maakt.

Dit schooljaar hebben we als school een aantal programma’s ingezet waarbij de kinderen op hun eigen niveau aan het werk kunnen. Hierbij krijgen ze de benodigde feedback en kunnen ze zelfstandig of door hulp van de leerkracht verder in hun eigen leerproces. Als hulpmiddel worden hierbij de ipads, laptops en chromebooks ingezet.

Een aantal momenten in de week krijgen de kinderen de ruimte om met deze programma’s aan de slag te gaan. Via het dashboard (computer leerkracht) kan er gevolgd worden wat de kinderen doen en waar de leerkracht eventueel een interventie kan plegen. Kinderen verwerken de leerstof waarbij ze op eigen niveau bediend worden en feedback krijgen op datgene wat ze hebben gedaan.