Onze school

Basisschool Het Veer

Op onze school hechten we veel waarde aan een goede sfeer. We gaan respectvol met elkaar om, waarbij wij eerlijkheid en verdraagzaamheid verwachten van de leerlingen in de omgang met anderen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met verschillen tussen mensen en dat ze leren dat situaties te veranderen zijn. We werken en leren in een open sfeer tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Tijdens onze lessen willen we kinderen de kracht van het eigen kunnen laten ervaren en hen stimuleren om op het juiste moment eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ieder kind heeft talenten en als school willen we onze kinderen de ruimte geven om deze talenten verder te kunnen ontwikkelen. De betekenis van de naam IKC Het Veer verwijst naar de ligging van de school in de "eilandenbuurt", maar tevens naar het bieden van een veilige overtocht van het kind op weg naar volwassenheid.

IKC Het Veer staat in Duiven-Zuid en kent een behoorlijke wijkfunctie, maar wij zien dat de laatste jaren de leerlingen uit het hele dorp afkomstig zijn.

IKC Het Veer is onderdeel van de stichting LiemersNovum . Deze stichting heeft inmiddels de verantwoordelijkheid voor 23 scholen in Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar. De dagelijkse leiding van de bovenschoolse organisatie is in handen van directeur-bestuurder dhr. P.J. Buhler en dhr. J. Boonman. De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het stichtingsbeleid op schoolniveau en de dagelijkse gang van zaken binnen hun school. Maandelijks vindt er overleg plaats tussen de directeuren en de directeur-bestuurders in het directeurenoverleg.