Flex groep

Meer Intelligente Kinderen

We vinden het belangrijk dat we al onze leerlingen een plek bieden waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren en een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden en leren leren en leren denken.

Voor de meer intelligente kinderen zorgen we voor extra uitdaging. Wij willen als school, alle begaafde en hoogbegaafde leerlingen zo vroeg mogelijk op het spoor komen en uitdagen om hun talenten zo optimaal mogelijk in te zetten en te ontwikkelen waardoor onderpresteren voorkomen wordt. We gebruiken in onze school voor al deze leerlingen de term Meer Intelligente Kinderen (MIK) die samengevoegd worden in de Flex groep.

Om de signalering en diagnostiek van deze leerlingen te stroomlijnen werken we met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).

Na het doorlopen van het protocol kan er een  advies komen dat een kind een eerste of tweede leerlijn moet volgen. Als een kind de eerste leerlijn gaat volgen, krijgt hij uitdaging/ verdieping binnen de groep. Is het advies tweede leerlijn dan is plaatsing in de MIK groep (groep 6 t/m 8) of Merlijn groep (groep 3 t/m 5) mogelijk, dit gebeurt buiten de groep. Er wordt dan verdieping gezocht in het maken van extra werkstukken, verslagen en spreekbeurten over een -voor het kind- boeiend onderwerp.

Als school willen we naar de kinderen uitdragen dat elk mens een uniek persoon is, met zijn eigen aanleg en talenten. Onze kinderen vinden het dan ook gewoon dat er kinderen in de groep zijn die met een apart programma werken. Een open pedagogisch klimaat draagt hieraan bij.

Elke dinsdag staat de Flex groep onder leiding van juf Daisy en juf Andrea.