Flexgroepen

We vinden het belangrijk dat we al onze kinderen een plek bieden waar ze zich thuis voelen en waar ze gehoord en gezien worden. Voor kinderen die dat nodig hebben, zorgen we voor extra uitdaging. We geven ze een passend aanbod waardoor ze uitgedaagd worden Dit gebeurt dagelijks in de groep in de vorm van pluswerk, maar daarnaast is er de flexgroep. Dit is een voorziening voor kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel waarin ze samen met peers werken, leren leren en leren denken. Er is een gevarieerd en flexibel aanbod: er wordt bijvoorbeeld gewerkt met de Pittige Plustorens of met Rekentijgers, maar er is ook ruimte om te filosoferen en te onderzoeken.

Plaatsing in de flexgroep wordt bepaald door de leerkracht in samenspraak met de intern begeleider en is op basis van de behaalde resultaten, de werkhouding en de onderwijsbehoeften. Ook hierin staat flex voor ‘flexibel’ en het kan dus ook zo zijn dat een kind voor een bepaalde periode in of uit de flexgroep gaat. De leerkracht houdt ouders hiervan op de hoogte.

Elke dinsdag begeleiden juf Daisy en juf Andrea de flexgroepen.