Opvang

Dagopvang / peuteropvang

De dagopvang/peuteropvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar en vormt een doorgaande lijn met de kinderen van "Het Veer". Er vindt veel overleg plaats over de didactische en pedagogische aanpak en we werken zoveel mogelijk samen. De combinatie van kinderopvang en basisschool onder één dak, en daarmee een aanbod van 0 tot 13 jaar, noemen we een Integraal Kind Centrum (IKC).

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang

Basisscholen zijn vanaf augustus 2007 verplicht een aanbod te verzorgen voor buitenschoolse opvang.
Deze buitenschoolse opvang moet bestaan uit voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang (NSO) tussen 07.00 uur en 18.30 uur.

Voorschoolse opvang
In de BSO-ruimte zijn alle faciliteiten aanwezig om uw kind een prettig startmoment van de dag te bieden. De VSO is geopend van 07.00 uur tot 08.30 uur. Daarna worden de kinderen overgedragen aan de school. De opvang kan starten om 07.00 uur en is inclusief ontbijt.

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang is geopend na schooltijd tot 18.00 uur. Bij voldoende vraag kan de openingstijd verlengd worden tot 18.30 uur. Er worden activiteiten en spelmateriaal aangeboden die aansluiten bij de leeftijd en behoefte van uw kind. In de schoolvakanties en tijdens studiedagen wordt gedurende de gehele dag opvang geboden.

Zowel de dagopvang als de voor- en naschoolse opvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Deze wet regelt de kwaliteit van de opvang en het toezicht hierop. Eén van de kwaliteitseisen is dat de opvang wordt verzorgd door deskundige gekwalificeerde pedagogische medewerkers. Ook worden eisen gesteld aan het pedagogisch beleid. Bovendien betekent dit dat u een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang kunt ontvangen.